Ενημέρωση

Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση PGD
 
 
Κατάψυξη Ωαρίων και Ωοθηκικού Ιστου

Ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν σε ηλικία άνω των 37 ετών. Ακόμη νεαρές γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος και υποβάλλονται σε σχήματα χημειοθεραπείας ή ακτινοβολιών, χάνουν τη δυνατότητα τεκνοποίησης λόγο των βλαβών στις οποίες υπόκεινται οι ωοθήκες τους και τα ωάριά τους.

Λύση σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να δώσουν τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων και ωοθηκικού ιστού. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων απαιτεί, αρχικά, την ωοθηκική διέγερση της γυναίκας με τη λήψη γοναδοτροπινών και την υπερηχογραφική παρακολούθησή της. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η λήψη των ωαρίων με τη χρήση κολπικού υπερηχογράφου χωρίς αναισθησία. Τα ωάρια τοποθετούνται σε κάποια διαλύματα που περιέχουν ειδικούς κρυοπροστατευτικούς παράγοντες, ακολουθεί σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και τέλος την αποθήκευσή τους σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196ºC.

Η κρυοσυντήρηση ως μέθοδος στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ενώ η κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων θεωρείται πλέον μία τεχνική ρουτίνας με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στο βαθμό επιβίωσής τους όσο και στην ικανότητά τους για γονιμοποίηση, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων παρουσιάζει ακόμη αρκετά προβλήματα. Και η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού από την άλλη μεριά εμφανίζει αρκετές δυσκολίες. Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού ως μέθοδος απαιτεί τη λαπαροσκοπική αφαίρεση τμήματος ή και ολόκληρης της ωοθήκης. Στη συνέχεια, ο ιστός τεμαχίζεται και τα κομμάτια τοποθετούνται σε κρυοπροστατευτικό διάλυμα. Η μείωση της θερμοκρασίας είναι ταχεία με την εμβάπτισή τους σε δοχεία που περιέχουν υγρό άζωτο (-196ºC).

Οι μέθοδοι αυτές έχουν φέρει ελπιδοφόρα μηνύματα στις γυναίκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και μέρα με την ημέρα οι τεχνικές βελτιώνονται. Η εξέλιξη, λοιπόν, των τεχνικών αυτών είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD) εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια εμβρυομεταφοράς υγιών εμβρύων στα ζευγάρια εκείνα που οι γονείς είναι φορείς γονιδίων υπευθύνων για γενετικές ασθένειες (π.χ. μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση, μυϊκή δυστροφία κ.λ.π.) αποφεύγοντας μια πιθανή διακοπή κύησης. Εφαρμόζεται ακόμη σε περιπτώσεις συχνών αποβολών και σε αποτυχίες εμφύτευσης των εμβρύων που οφείλονται σε καρυοτυπική-χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου.

Πιο συγκεκριμένα, το PGD εφαρμόζεται σε ζευγάρια με ιστορικό κάποιας κληρονομικής ασθένειας ή σε ζευγάρια που είναι ήδη γονείς ενός παιδιού που νοσεί. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται σε μονογονιδιακά νοσήματα επικρατή, υπολειπόμενα ή και φυλοσύνδετα.

Η μέθοδος της προεμφυτευτικής διάγνωσης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία. Η εφαρμογή της ακόμα και στην περίπτωση των αποδεδειγμένα γόνιμων ζευγαριών, προϋποθέτει την ένταξή τους σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (IntraCytoplasmic Sperm Injection, ICSI), και τον έλεγχο με τη μέθοδο του PGD των προκυπτόντων εμβρύων, πριν τη μεταφορά τους στη μήτρα της γυναίκας.

Ύστερα από παρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου και όταν αυτό φτάσει στο στάδιο των 6-8 κυττάρων, δηλαδή την τρίτη ημέρα μετά την ωοληψία, πραγματοποιείται η βιοψία του εμβρύου, δηλαδή η λήψη ενός ή δύο κυττάρων του (βλαστομερίδια).

Μετά τη βιοψία, ακολουθεί γενετικός έλεγχος του υλικού που έχει αφαιρεθεί από το έμβρυο. Επιλέγονται έτσι τα υγιή έμβρυα και μεταφέρονται στη μήτρα.

Η διενέργεια προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης γίνεται μόνο μετά από άδεια της Εθνικής Αρχής και αφού έχει παρασχεθεί γενετική συμβουλή στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. PGD για επιλογή φύλου δεν γίνεται.

Δωρεά Ωαρίων
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια παγκόσμια αύξηση στους κύκλους δωρεάς ωαρίων. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά δεδομένα τόσο της Ευρωπαϊκής (ESHRE) όσο και της Αμερικάνικης (ASRM) εταιρείας ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τα ζευγάρια στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων είναι:

 • Προηγούμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής

 • Πρόβλημα ποιότητας ωαρίων

 • Αυξημένη ηλικία της γυναίκας

 • Πολύ χαμηλή ανταπόκριση στα φάρμακα της διέγερσης

 • Πρόωρη εμμηνόπαυση

 • Χειρουργημένες ή αφαιρεμένες ωοθήκες

 • Αδυναμία παραγωγής ωαρίων μετά από χημειοθεραπεία

 • Οικογενειακό ιστορικό με κληρονομούμενες ασθένειες

 • Ανύπαρκτες ωοθήκες ή’ υποπλασμενες (Turner’s syndrome)

 

Σε ένα κύκλο δωρεάς ωαρίου, η λήπτρια ακολουθεί μια απλή φαρμακευτική αγωγή για προετοιμασία ενδομητρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 4 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό γίνονται 2 έως 3 υπερηχογραφικοί έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η καλή ανάπτυξη του ενδομητρίου.

Παράλληλα προετοιμάζεται και η δότρια που έχει επιλεχθεί, η οποία υποβάλλεται σε διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών προκειμένου να παραχθούν αρκετά ωάρια. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της δέκτριας αλλά και της δότριας καλείται ο σύζυγος να δώσει σπέρμα για να προχωρήσει η διαδικασία της γονιμοποίησης.

Περίπου 6-10 ωάρια συλλέγονται κατά μέσο όρο από κάθε δότρια. Τα έμβρυα που προκύπτουν καλλιεργούνται για 2 έως 4 εικοσιτετράωρα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή αναπτυξιακή τους πορεία. Την ημέρα της εμβρυομεταφοράς το ζευγάρι ενημερώνεται για την ποιότητα και τον αριθμό των εμβρύων τους και επιλέγονται τα έμβρυα που πρόκειται να μεταφερθούν στην μήτρα της συζύγου. Συνήθως 2  έμβρυα μεταφέρονται ενώ τα υπόλοιπα, εάν είναι καλής ποιότητας, καταψύχονται και φυλάσσονται προκειμένου το ζευγάρι να τα χρησιμοποιήσει σε μια επόμενη προσπάθεια.

 

Η διαδικασία δωρεάς ωαρίων γίνεται με ανώνυμη δότρια.

Σύμφωνα με το νόμο 3305/2005, δεν επιτρέπεται χρηματική αμοιβή για τη δότρια. Τα κίνητρα για αυτή την πράξη οφείλουν να είναι αμιγώς ανιδιοτελή και αλτρουιστικά. Όμως, όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος, δε συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή στη δότρια των δαπανών για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών, για τις ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες, για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και για κάθε ζημία της δότριας λόγω αποχής της από την εργασία ή για αμοιβές από εξαρτημένη εργασία, την οποία η δότρια στερήθηκε, λόγω της απουσίας της για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών.

Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να γίνει ευρέως αποδεκτή, αλλά σήμερα η δωρεά ωαρίων είναι μια διαδεδομένη λύση για τα υπογόνιμα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί.

Είναι μία τεκμηριωμένη επιστημονικά διαδικασία με εξαιρετικά αποτελέσματα όπου τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 70%. 

 

Αν έχετε στο περιβάλλον σας κάποιο άτεκνο ζευγάρι και θέλετε να το βοηθήσετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Δωρεά Εμβρύων

Στις περιπτώσεις που, η μεν γυναίκα εμπίπτει στην κατηγορία γυναικών που έχουν ανάγκη δωρεάς ωαρίων, ο δε άνδρας δεν διαθέτει γόνιμο σπέρμα ή το σπέρμα του είναι ακατάλληλο για ιατρικούς λόγους, υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης σε αυτά τα ζευγάρια εμβρύων. Επίσης αφορά και τις γυναίκες χωρίς σύντροφο που θέλουν  να τεκνοποιήσουν και έχουν  πρόβλημα με τα ωάριά τους ή σε παλαιότερη χειρουργική επέμβαση αφαιρέθηκαν οι ωοθήκες τους ή υπάρχει εκ γενετής έλλειψη ωοθηκών.

Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει στη χώρα μας, επιβάλλεται η ανωνυμία των δοτών και της λήπτριας. Το ζευγάρι ή οι μεμονωμένοι δότες που θα αποφασίσουν τη δωρεά, υπογράφουν ένα ειδικό έντυπο, στο οποίο δηλώνουν ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματος και ότι παραχωρούν τα έμβρυα ανώνυμα και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα σε άγνωστους λήπτες. Το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα έχει καμία εξάρτηση ή συγγένεια με τους δότες, παρά μόνο με την αποδέκτρια που θα είναι η νομική μητέρα.

 
Παρένθετη Μητρότητα

Ως παρένθετη μητέρα ορίζεται η γυναίκα που κυοφορεί έμβρυο, το οποίο προορίζεται για άτεκνο ζευγάρι που δεν έχει τη δυνατότητα τεκνοποίησης.

Στην Ελλάδα υφίσταται σαφής νομοθεσία που επιτρέπει σε ζευγάρια, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, την παρένθετη μητρότητα και καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να διενεργηθεί.

Προσφέρουμε εκτεταμένη συμβουλευτική, σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, που καλύπτει όλες τις πιθανές πτυχές, αρχίζοντας από τις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, μέχρι τις εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιούν οι παρένθετες μητέρες καθώς και τις προτάσεις για την πλέον αρμόζουσα μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης, πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται και σε ζευγάρια που η αδυναμία της γυναίκας να κυοφορήσει συνυπάρχει με την ανάγκη να γίνει χρήση και γενετικού υλικού (ωάρια ή σπερματοζωάρια) από δότη.

Σύμφωνα με το νόμο η συμφωνία για κυοφορία από τρίτη γυναίκα γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Δεν συνιστά όμως αντάλλαγμα:

 1. Η καταβολή των δαπανών για την επιτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων

 2. Η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία

 3. Κάθε θετική ζημία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία της, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας, με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και την λοχεία.

Ζευγάρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου μπορούν να απευθυνθουν σε εμας για να αποκτήσουν παιδί.

 
Ανδρική Υπογονιμότητα

Η αιτία υπογονιμότητος στο 40% των υπογόνιμων ζευγαριών είναι ο άνδρας. Στις πιο πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εμφανής η αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Ωστόσο, τα τελευταία 50 χρόνια έχει παρατηρηθεί ελάττωση της ποιότητας του σπέρματος και επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στο γεγονός αυτό παίζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Η αρχική εκτίμηση ενός υπογόνιμου άνδρα γίνεται με ένα σπερμοδιάγραμμα, το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά από ένα μήνα. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούν παθήσεις, τραύματα ή εγχειρήσεις, λήψη φαρμάκων, αφροδίσια νοσήματα ή άλλες μολύνσεις, καθώς και συνήθειες ή δραστηριότητες, όπως είναι το επάγγελμα ή το κάπνισμα.

Σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με μεθόδους όπως η κλασική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilisation, IVF), αλλά κυρίως η μικροκυτταροπλασματική ένεση ενός μόνο σπερματοζωαρίου μέσα σε ένα ωάριο (IntraCytoplasmic Sperm Injection, ICSI) έχουν δώσει τη δυνατότητα στους άνδρες αυτούς να αποκτήσουν δικά τους παιδιά.