IVF - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Όταν ο χρόνος πιέζει και τα προβλήματα υπογονιμότητας του ζευγαριού είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, τότε η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να βοηθήσει τους δύο συντρόφους να φέρουν στον κόσμο ένα γερό μωρό.

Οι πρώτες ελπίδες για την αντιμετώπιση του προβλήματος φάνηκαν το 1978 με τη γέννηση του πρώτου παιδιού με εξωσωματική γονιμοποίηση στο Bourn Hall της Αγγλίας από τον Patrick Steptoe και Robert Edwards.

Μετά από 31 χρόνια η διάγνωση του προβλήματος της υπογονιμότητας, η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εξωσωματικής με τη συνεχή εξέλιξη της μεθόδου, αλλά και η κοινωνική αποδοχή της εξωσωματικής γονιμοποίησης άλλαξαν τα δεδομένα. 

Οι ενδείξεις για τη μέθοδο της εξωσωματικής είναι οι εξής:

 1. Οι αποφραγμένες ή κατεστραμμένες σάλπιγγες της γυναίκας

 2. Πιθανώς η ενδομητρίωση που μπορεί να πάσχει η γυναίκα

 3. Οι διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας της γυναίκας

 4. Τα προβλήματα του σπέρματος ( χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων, χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων και αυξημένο ποσοστό μορφολογικών ανωμαλιών).

 5. Περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας, κατά τις οποίες δεν έχει εντοπισθεί το αίτιο υπογονιμότητας ύστερα από λεπτομερή έλεγχο τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα.

 6. Ανοσολογικοί παράγοντες που αφορούν στο ενδομήτριο και στο σπέρμα.

 7. Η προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία.

IVF είναι η γονιμοποίηση ενός ώριμου ωαρίου από ένα σπερματοζωάριο και η δημιουργία ενός γονιμοποιημένου ωαρίου ή ζυγώτη στο εργαστήριο, εκτός του ανθρωπίνου σώματος. Η εφαρμογή της μεθόδου τα τελευταία 31 χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα να γεννηθούν χιλιάδες υγιή παιδιά.

Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική είναι:

 1. Γυναικολογική Εξέταση

 2. Τεστ Παπανικολάου

 3. Πλήρης ορμονικός έλεγχος

 4. Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού

 5. Ζευγάρια που η σύζυγος είναι μεγαλύτερη των 35 ετών αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σε μαστογραφία

Οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ο σύζυγος είναι:

 • Καλλιέργεια σπέρματος

Από το ιστορικό του ζευγαριού και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του κρίνεται αν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος με ειδικότερες εξετάσεις, όπως είναι:

 1. Ανοσολογικός έλεγχος

 2. Θρομβοφιλικός έλεγχος

 3. Διάφορα γενετικά τεστ κλπ.

Στάδια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Διέγερση ωοθηκών.

Ορίζεται η ημέρα έναρξης της θεραπείας, τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν, η δοσολογία τους και η ημέρα επανεξέτασης. Σε κάθε εξέταση γίνεται μέτρηση μιας ορμόνης της οιστραδιόλης και υπερηχογραφικός έλεγχος του πάχους του ενδομητρίου, του αριθμού και της διαμέτρου των ωοθυλακίων που αναπτύσσονται στις ωοθήκες, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν και την περαιτέρω αγωγή. Οι γυναίκες απαιτείται να προσέλθουν για εξέταση κατά μέσο όρο 3 με 5 φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος της εξωσωματικής και μέχρι την ωοληψία. Διαρκεί 9-12 ημέρες περίπου.

Ωοληψία.

Με ελαφρά αναισθησία και υπερηχογραφηκή παρακολούθηση λαμβάνονται τα ωάρια με διακολπική παρακέντηση με τη χρήση ειδικής βελόνας. Λίγη ώρα μετά το τέλος της ωοληψίας η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. 

Γονιμοποίηση.

Ωάρια και σπερματοζωάρια μετά από κατάλληλη επεξεργασία τοποθετούνται μαζί σε ειδικά καλλιεργητικά υλικά και επωάζονται για 24 ώρες. Την επομένη της ωοληψίας γνωρίζουμε τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων.

Εμβρυομεταφορά.

Είναι μία απλή και ανώδυνη διαδικασία κατά την οποία, 2, 3 ή 6 μέρες μετά την ωοληψία τα έμβρυα με τη βοήθεια ενός πολύ λεπτού καθετήρα μεταφέρονται στην κοιλότητα της μήτρας. Η εμβρυομεταφορά είναι μια απλή διαδικασία, που δεν απαιτεί αναισθησία. Το τεστ κύησης με β-χοριακή γίνεται 14 ημέρες μετά την ωοληψία. 

Κατάψυξη εμβρύων.

Τα πλεονάζοντα καλής ποιότητας έμβρυα συντηρούνται σε υγρό άζωτο (-196 ºC), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο κύκλο.

Τεχνικές που περιλαμβάνονται στη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κλασική εξωσωματική - IVF.

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποφραγμένων ή κατεστραμμένων σαλπίγγων και ενδεχομένως σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης Με τη μέθοδο αυτή οι γαμέτες ( ωάρια - σπερματοζωάρια) τοποθετούνται μαζί σε καλλιεργητικό υλικό και επωάζονται για 16-18 ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν το σπέρμα ( αριθμός, κινητικότητα και μορφολογία ) να είναι φυσιολογικές.

Ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων ή μικρογονιμοποίηση (ICSI).

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.(χαμηλές παράμετροι σπέρματος).Κατά τη μέθοδο αυτή ένα σπερματοζωάριο, ακινητοποιημένο, εισάγεται απευθείας μέσα στο ωάριο με τη βοήθεια μίας ειδικής βελόνας.

Βιοψία όρχεως (TESE).

Εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις αζωοσπερμίας . Με τη μέθοδο αυτή τα σπερματοζωάρια λαμβάνονται απευθείας από τους όρχεις και στη συνέχεια ακολουθείται η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης.

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching).

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η μεμβράνη που περιβάλλει τα έμβρυα είναι παχύτερη ή σκληρότερη από το φυσιολογικό. Με τη μέθοδο αυτή η μεμβράνη λεπταίνεται με χημικό ή μηχανικό τρόπο.

Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης.

Εφαρμόζεται κάτω από ορισμένες προϋπόθεσης και σε περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής. Η μεταφορά των εμβρύων γίνεται 5-6 ημέρες μετά την ωοληψία.

Εξωσωματική σε φυσικό κύκλο

Υπερηχογραφική παρακολούθηση του κύκλου χωρίς διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα. Η γυναίκα ελέγχεται υπερηχογραφικά μέχρις ότου το ωοθύλακιο του κύκλου, φθάσει στην επιθυμητή διάμετρο και η μέτρηση των ορμονών δείχνει ότι μπορεί να ληφθεί ένα ώριμο ωάριο. Ενδείκνυται σε γυναίκες:

 • με επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής

 • σε γυναίκες που έχουν πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών στα υπάρχοντα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για διέγερση των ωοθηκών

και σε γυναίκες που για κάποιο λόγο διστάζουν να υποβληθούν σε διέγερση ωοθηκών ή αυτή αντενδείκνυται για ιατρικούς λόγους.